Biologiska Museets Vänners vårexkursion vid Isbladskärret

Som en pendang till förra höstens promenad i Södra Djurgårdens kulturlandskap och med koppling till miljöerna i Biologiska museets diorama, samlade vårens exkursion med fokus på livet i Isbladskärret ett tjugotal medlemmar under ett par morgontimmar på Pingstaftonen.

Deltagarna fick ta del både av syn- och ljudintryck av de fåglar och insekter som tillsammans med vårens växter utgjorde en massiv bakgrund till de historier, berättelser, skrönor och fakta med koppling till Biologiska museets och dess framväxt, som gavs av Lars-Erik Larsson, Boel Recén och Anders Telenius.

Gynnade av ett strålande väder fick vi se Isbladskärrets hägerkoloni och höra dess historia, beskåda sothönsens omsorger om ungarna vars roströda huvuddun lyste i solskenet, och höra och se de nymornade kråkungarna i ett bo som närmast direkt hämtade ur motivet för en Liljefors målning eller som en levande del av museets interiör.

Under de tätnande lövkronorna täckte stora bestånd av vårörter marken längs Kronprinsessan Victorias och Prins Daniels Kärleksstig; alltifrån kvardröjande vitsippor och nyutspruckna Liljekonvaljer till lövlundarnas rödbläror och våtmarkens gula kabbelekor. Vid kärrets norra kant stannade gruppen även till för att lyssna på en färsk redogörelse för hur renoveringsarbetet i museet fortskrider. Inventeringen av beståndet av monterade djur får mot sin fullbordan och en del av interiörernas markskikt har bytts ut och förnyats medan arbetet med att bygga ställning kring byggnadens tak utifrån sett visar att arbete faktiskt pågår i det annars så stängda museet.