Biologiska Museets Vänners vårexkursion vid Isbladskärret

Som en pendang till förra höstens promenad i Södra Djurgårdens kulturlandskap och med koppling till miljöerna i Biologiska museets diorama, samlade vårens exkursion med fokus på livet i Isbladskärret ett tjugotal medlemmar under ett par morgontimmar på Pingstaftonen. Deltagarna fick ta del både av syn- och ljudintryck av de fåglar och insekter som tillsammans med […]

Read more