Biologiska Museets Vänner #5: Arktis

Biologiska Museets Vänner #5 ARKTIS
[envira-gallery id=”295″]
16 september 2018 12:00 – 19:00

Hanna Ljungh, Konstnär
Ljungh visar ”I am mountain, to measure impermanence”, en obruten filmtagning som skildrar mätningarna av Kebnekaise ur det mänskliga realtidsperspektivet. Kameran är placerad på nordtoppen med blicken riktad mot den undansmältande sydliga glaciärtoppen.
Till filmen hörs en ljudbild med ursprung i konstnärens inläsning av alla mätningar som gjorts av toppen sedan 1880.

Bigert & Bergström, Konstnärer
Bigert & Bergström visar filmen ”Drip Drop Future”från forskningsresan Beringa 2005 med isbrytaren Oden. En resa från Göteborg över Nordpolen till Beringssund. Filmen visar båtens kamp genom ismassorna på väg till de geografiska platser där forskarna tar sina provtagningar.

Kl 14:00
Veijo Pohjola, professor i naturgeografi
Veijo Pohjola ger ett föredrag om Arktis i förändring med betraktelser från glaciologisk forskning på Svalbard. Hur förändras Arktis, och vad visar klimatprognoserna idag om förhållandena för framtiden i området? Veijo Pohjola visar bilder från sitt eget perspektiv gällande vilka möjligheter forskning på Svalbard kan erbjuda.

KL 16:00
Ellie Ga, Konstnär
Ellie Ga ger sitt Artist Talk ”Arctic Drift”somhandlarom de sex månader som hon drev runt på en segelbåt i det frusna arktiska havettillsammans med en liten besättning bestående av forskare.
Ellie Gas arbete är inspirerat av den mänskliga lusten att kartlägga och översätta det okända. Hon använder en rad olika medier för att bygga upp sina berättelser av observationer, dokumentärer och fragmentärt berättande.

Kl 18:00
Lisa Stenberg, kompositör
Lisa Stenberg uruppför stycket ”Zone” baserat på fältinspelningar utförda i subarktiskt klimat. Lisa Stenberg är kompositör av instrumental, elektroakustisk och elektronisk musik. Hennes musik undersöker tillstånd och tidlöshet genom utvidgade durationer och långsamma gradvisa förlopp, skiftningar och utvecklingar.