Föreningen Biologiska museets vänner arbetar för att bevara det unika Biologiska museet på Djurgården i Stockholm och sprida kunskap och intresse för museet. Vi vill främja mötet mellan natur och kultur, konst och vetenskap i museets anda.

Vi önskar oss ett levande Biologiskt Museum, med en aktiv, öppen, självständig, engagerad och ambitiös vänförening. Genom att bjuda in till arrangemang som lockar en bred publik hoppas vi att med hjälp av medlemmarnas kunskap och engagemang utvidga verksamheten.
Biologiska museet är en unik byggnad, både arkitekturen, interiören och utställningarna med Bruno Liljefors gigantiska bakgrundsmåleri är fantastiska kulturarv och konstskatter. Museet är intressant både nationellt och internationellt, många hör av sig till oss från andra delar av världen eftersom museet är så unikt.
Målet med föreningens verksamhet är att skapa förutsättningar för medborgare att fortsatt kunna ta del av Biologiska museets unika samlingar och miljö. Genom workshops och samtal bjuder vi in till en interaktiv och medskapande dialog där föreningens medlemmar i alla åldrar både kan påverka innehåll och verksamhet.
Föreningen har stort stöd och engagemang bland sina medlemmar och vi ser positivt på föreningens utveckling, men vi behöver ditt stöd. Bli medlem eller förnya ditt medlemskap och stöd arbetet för att bevara en kultur- och naturhistorisk pärla!

Under åren har vi arrangerat spännande verksamhet på museet och vi kan glädjas åt att Biologiska museet har blivit kulturminnesmärkt. För närvarande är museet stängt, men arbetet fortsätter för att bevara en kultur- och naturhistorisk pärla!

Biologiska museets vänner startades våren 2017 av Anna Asplind (koreograf), Lars Bergström (konstnär), Mats Bigert (konstnär), Niklas Belenius (gallerist), Cia Runesson (curator och scenkonstnär).

Kontakt: info@biologiskamuseetsvanner.se

Styrelse 2024
Cia Runesson (ordförande)
Anders Telenius (vice ordförande)
Åse Ahlstrand (sekreterare)
Marie Karlsson (kassör)
Lars Kaijser (ledamot)
Susann Silfverstolpe (ledamot)
Nina Törmark (ledamot)
Annikki Wahlöö (ledamot)
Lars Bergström (suppleant)

Revisor
Lars-Erik Larsson

Valberedning
Anna Asplind (sammankallande)
Boel Recén
Lars Bergström