Vänföreningens programverksamhet

Under 2018 ordnade Biologiska museets vänner fem konst- och performance-dagar på Biologiska museet för att hålla byggnaden och utställningen öppen för allmänheten. Öppetdagarna var, förutom att tillgängliggöra museet, också ett initiativ att utforska och synliggöra museets potential att både möta andra konstformer och vetenskaper samt fungera som en mötesplats för samtal och diskussioner. Biologiska museet utställning är en historisk stillbild av människans relation till naturen och har en viktig roll att spela framförallt idag när det finns ett ökat behov av att prata om och förstå hur vi ska navigera i en värld av eskalerande naturkatastrofer till följd av människans påverkan på jorden. De fem eventen erbjöd något för alla med en blandning av barnaktiviteter, konserter, filmvisningar, vetenskapliga föreläsningar, samtal och konstinstallationer. För medlemmar var det gratis entré.

Verksamheten 2019 drevs av en arbetsgrupp där styrelsens medlemmar ingick. Arbetsgruppen bestod av Lars Bergström, Cia Runesson, Annikki Wahlöö, Roberto N Peyre och Nina Törmark. Under 2019 försatte arbetet med att ordna event där konst och vetenskap möts och vår relation till naturen tolkas i konstnärliga gestaltningar. Biologiska museet erbjuder unika möjligheter för det, men under hösten 2018 stängdes museet för renovering. Arbetsgruppen har istället anordnat två publika ”care of” arrangemang. Det första ägde rum på Weld den 18 maj och temat var Arktis. Det andra ägde rum på Eric Ericsson-hallen den 2 juni och temat var Fåglar.