Biologiska Museets Vänner #3: Människans relation till naturen

[envira-gallery id=”255″]

BIOLOGISKA MUSEETS VÄNNER #3

3 juni 2018 12.00 – 20.00

Program

12.00BIOLOGISKA MUSEET ÖPPNAR

12.00 – 13.30AKTIVITETER FÖR BARN
“Livet i dioramat”

Boel Recén och Åse Ahlstrand.
Vi bjuder in barn att göra en egen “Skvader-fantasidjuret”. Skvader är till hälften skogshare och till hälften tjäderhöna och går att se på Biologiska museet.

12.30 VISNING AV MUSEET
“Djur i folktron”

Boel Recén
En visning av museet med tema djur i folktron för barn och vuxna.

13.30 – 14.00 KOREOGRAFERAD LJUDINSTALLATION
“Kärrkosmos”
Katja Seitajoki och Tomas Björkdal

På Biologiska Museet presenteras delar av verket Kärrkosmos. Det är en interaktiv föreställning, ett ljudlandskap som bubblar av surt vatten, lukter och skiftande färger som ursprungligen tar plats i en våtmark. Genom att kamouflera sig i kärret får deltagaren undersöka flora och fauna samt träskets alla mystiska ljud och rörelser. Vi frågar oss om man, genom att kamouflera sig som ett djur, en insekt eller en växt, kan närma sig naturen och utmana de perspektiv som ger människan herravälde över naturen. I en tid av klimatutmaningar förenar vi konstnärliga, vetenskapliga och filosofiska perspektiv i en koreograferad ljudinstallation.

På Biologiska Museet förflyttas ljuden från kärret till museet och publiken får ta del av dem genom hörlurar. En Arena Baubo produktion i samarbete med Art Lab Gnesta och UngaTur.Med stöd av Kulturrådet och Stockholm Stad.

14.00  FÖRELÄSNING OCH SAMTAL (engelska)
“Animal Places”
Katja Aglert, Jacob Bull och Cecilia Åsberg

Föreläsningen i form av tre presentationer av konstnär Katja Aglert,  forskare Jacob Bull, och professor Cecilia Åsberg tar sin utgångspunkt i den nyutgivna boken Animal Places:  Lively Cartographies of Human Animal Relations, en unik volym som samlar insikter från över femtio års forskning inom tvärvetenskapliga studier av människa- och djurrelationer (redaktörer Jacob Bull, Tora Holmberg och Cecilia Åsberg). Boken synliggör det vardagliga och intima förhållandet till olika sorters djur i mänskliga samhällen. Det är djur på plats och relationer som byggt upp det samhälle vi idag tar för givet, exempelvis husdjur i hemmet, lantdjur som ger oss mat, labbdjur som ger oss mediciner och vilda djur som ger oss en föreställning om naturen. Djur verkar ha gjort oss till de människor vi är idag, såväl evolutionärt som filosofiskt. Men vilka konsekvenser har dessa sammanvävda relationer till det icke-mänskliga nu när artrikedomen dramatiskt minskar, när vi hamnat i en planetär ålder som geologiskt definieras utifrån mänsklig påverkan och vi står inför en omfattande naturmiljöutmaning?

Boken Animal Places kommer att finnas på plats – tillsammans med rabattkuponger för de som vill köpa sitt eget tryckta exemplar av boken.

16.00  FÖRELÄSNING OCH FILMVISNING
“Meaningfully Dressed ” (engelska)
Patrizia Coggiola

Kläder och bärbara föremål har i alla tider varit en markör för människans kontroll över och närvaro i naturen. En markör som vill signalera skillnad och definierar vår uppfattningen av att tillhöra och bevilja privilegier. Kläder ingår också i det första produktionssystem som systematiskt introducerat begreppet “Programmed obsolescene” – en produkt med en bestämd livslängd. På en resa över tusentals år, genom antropologi, geopolitik, konst och patologi, adresserar vi frågor kring begreppen kropp, kraft och tillhörighet samt nya möjliga hållbara och bärbara mönster. Hur kan vi upphäva och omformulera vårt förhållande till kläder?

“Project Precious Trash”
Johanna Törnqvist

Föreläsningen av Patrizia Coggiola övergår i en presentation och filmvisning av textilkonstnären Johanna Törnqvist som länge har undersökt begreppet värdefullt eller värdelöst kopplat till mode och avfall. I Projektet “Project Precious Trash” jobbar Johanna Törnqvist i gränslandet mellan konsthantverk, slöjd, mode och konst. Genom att blanda traditionellt hantverk med oväntade material förädlar hon skräpet och skapar nya material och vill med sitt arbete väcka frågor om hållbarhet och konsumtion.

18.00 KONSERT
“In between layers part II”
Tomas Björkdal

Björkdal använder sig av ljud som kommer från utställningen, som kryper ur husets självt. Ljuden som samlats in på museet under projektet “Den Ekologiska teatern” manipuleras och omformuleras, de bygger upp och väver samman ett improviserat, suggestivt och finstämt ljudrum där Björkdal spelar lika mycket för huset och dess invånare som för oss. “In between layers” existerade som en ljudinstallation när museet var öppet och byggde på en serie performativa episoder.

19.00 KONSERT
“MONUMENT​.”
Lisa Stenberg

​Lisa Stenberg är kompositör av ​instrumental, elektroakustisk och elektronisk musik. Hennes musik undersöker tillstånd, tidlöshet och själva varandet genom utvidgade durationer och långsamma musikaliska förlopp. På biologiska museet framför Lisa stycken från konserten Monument, musik komponerad på den otroligt sällsynta och monstruösa ​synthesizern EMS Synthi 100.

Pågående program:
12.00 – 20.00 LYSSNING
“Granen” av H.C Andersen. En saga för barn och vuxna om ett träd med ambitioner. Hörlurar finns vid kuddarna på våning 1.

16.00 – 20.00 UTSTÄLLNING
“Project Precious Trash”
Johanna Thörnqvist

I hennes senaste projekt “Project Precious Trash”, tar Johanna Törnqvist  steget till att ingå i den samtida diskussionen om vad vi använder oss av och hur vi ser på våra tillgångar. Även om konsthantverket tidigare utgått från ursprungsmaterialet, ullen, leran, träet, är det främst något annat samtidsmänniskan idag har en aldrig sinande tillgång till – skräp. I Project Precious Trash väcker Johanna Törnqvist tankar om konsumtion och hållbarhet och skapar på sitt skarpsynta sätt en för många provocerande kontrast mellan skräpets förgänglighet, sömnadsprecisionen och hantverkets beständighet.

Ett projekt om kläder och konsumtion av Johanna Törnqvist. I samarbete med Fredrik Sederholm, foto och Tomas Björkdal, film. Text: Frida Arnqvist Engström.

Medverkande konstnärer och föreläsare:
Boel Recén, zoolog och museipedagog.
Åse Ahlstrand, museipedagog och representant för Naturskyddsföreningens Natursnokarna.
Katja Seitajokikoreograf/regissör och scenkonstnär samt projektledare/producent.
Tomas Björkdalljuddesigner och kompositör men arbetar även med film.
Katja Aglertkonstnär
Jacob Bullforskare
Cecilia Åsbergprofessor
Patrizia Coggiola, kostym och textilhistoriker.
Johanna Törnqvist, konstnär och designer
​Lisa Stenbergkompositör och musiker.