Föreningen Biologiska Museets Vänner arbetar för att bevara det unika Biologiska museet på Djurgården i Stockholm och sprida kunskap och intresse för museet. Vi vill främja mötet mellan natur, konst och vetenskap i museets anda.
För närvarande är museet stängt, men arbetet fortsätter för att bevara en kultur- och naturhistorisk pärla!

Föreningen Biologiska Museets Vänner ska verka för

  • att museet öppnar igen.
  • att museet renoveras varsamt och dess unika kvalitet bevaras.
  • att sprida kunskap om och intresse för museet.
  • att bidra till att skapa ett nätverk kring museet.
  • att främja en verksamhet på museet som förenar natur, konst, vetenskap, kultur, historia och framtid.

Läs mer om hur du kan bli medlem.