Niclas Svensson är konservator och skulptör och har tagit hand om utställningen på Biologiska museet många gånger.
Nu i mars har han på uppdrag av Skansen inventerat utställningen och gjort en bedömning av hur renoveringsarbetet kan genomföras och ungefär hur lång tid det kan ta.

 Ett stort problem genom året har varit att markmaterialet skapar väldigt mycket damm. Varje gång någon går på de stigar som finns sprids damm av torr mossa och mineralull, och under fönsterrenoveringen har det varit många som behövt röra sig i utställningen. Problemet har varit störst vid ingången till utställningen som finns bakom älgen.

Eftersom man behöver kunna gå i utställningen för att genomföra underhåll började Niclas med att ta bort markmaterialet där stigen varit. Här fanns tjocka lager av mineralull som ersattes med trä och ytmaterialet fick bli tallbarr istället för mossa eftersom barren inte dammar. Det passar också bra eftersom älgen står i en gles tallskog.

 

Material fick skäras och bändas bort och ett 60-tal säckar med gammal mineralull och mossa rensades ut.

Därefter genomförde Niclas en restaurering av en liten bit av utställningen för att visa hur det kan se ut när det är klart, och för att kunna beräkna hur lång tid det skulle ta att göra iordning hela panoramat.

Niclas har också tillsammans med Boel från Skansens biologiska avdelning inventerat alla djur i utställningen och bedömt skick på varje individ från 1-5. Dessutom har de noterat vilka djur som är särskilt värdefulla ur kulturhistoriskt perspektiv – det finns exemplar som funnits med i utställningen sen den öppnade 1893.

Snart ska renoveringen av takfönstren slutföras och efter det kan renoveringen av utställningen inledas. Troligen behöver man börja med att lösa frågan om gardiner för fönstren, och kring tornet från vilket man ser panoramat. Idag är de slitna och bidrar också till damm i utställningen. Sedan kan material tas bort och målningen renoveras, innan utställningen byggs upp på nytt. Sammanlagt bör renoveringen av utställningen ta ett år.