Den 31 mars hölls årsmöte på Hartwickska huset i Stockholm.

Vi diskuterade den kommande renoveringen av museet och föreningens roll, samt det planerade programmet för 2022.

Program 2022

Försommarvandring vid Isbladskärret

Utflykt till Bullerö och Bruno Liljefors jaktstuga.

Besök på Biologiska museet i Södertälje

Samtal med Lars Kaijser och Lotten Gustafsson-Reinius

 

Vi förespråkar ett spännande program med tillfälliga utställningar, föreläsningar och aktiviteter för att locka fler besökare.

Vi ser fram emot att starta en insamling av medel till renoveringen av utställningen, djuren och bakgrundsmålningen. Vi har också planer på en bok om föreningens verksamhet på Biologiska museet och intäkterna från den ska gå till renoveringen.

Ny styrelse

Föreningen tackar Barbro Weberg, Timo Menke och Katja Aglert för deras insatser i styrelsearbetet, och välkomnar Lars Kaijser, Patrizia Coggiola och Susann Silfverstolpe.

Ny styrelse efter årsmöte

Cia Runesson ordförande – Åse Ahlstrand Kassör – Nina Törmark sekreterare

Anders Telenius – Lars Kaijser – Annikki Wahlöö – Patrizia Coggiola – Susann Silfverstolpe